CoV-GLUE | Mutations | Mutation

CoV-GLUE Mutation: ORF = N : CodonNum = 354

Details of the codons used for the mutation across all lineages (CodonProp is the proportion each codon is used for this AA mutation):

ORFCodonNumMutORF1abMutMutTypeRefCodonMutCodonAACountCodonCountCodonPropGenome Position
N354N354NsynaaTaaC782782129333-29335
N354N354TnonsynaAtaCt390390129333-29335
N354N354SnonsynaAtaGt1851840.99459529333-29335
N354N354SnonsynAAtTCt18510.0054054129333-29335
N354N354HnonsynAatCat8080129333-29335
N354N354DnonsynAatGat3737129333-29335
N354N354deldelAAT---1515129333-29335
N354N354YnonsynAatTat1313129333-29335
N354N354InonsynaAtaTt22129333-29335
N354N354FnonsynAAtTTt11129333-29335
N354N354del1delaaTaa-11129333-29335
N354N354KnonsynaaTaaA11129333-29335
N354N354EnonsynAaTGaG11129333-29335

Details of the mutation no within lineages (LineageCodonProp is the proportion the codon is observed at, at this particular site, on each lineage):

ORFCodonNumMutRefCodonMutCodonCodonCountAACountLineageLineageCodonProp
N354N354NaaTaaC782782All0.00015
N354N354TaAtaCt390390All0.000075
N354N354TaAtaCt350350B.1.1.70.000313
N354N354NaaTaaC225225AY.40.00035
N354N354NaaTaaC208208AY.330.01389
N354N354SaAtaGt184185All0.000035
N354N354SAAtTCt1185All0
N354N354HAatCat8080All0.000015
N354N354NaaTaaC6060B.1.36.80.06
N354N354HAatCat4646AY.40.000072
N354N354NaaTaaC4242AY.430.000186
N354N354SaAtaGt4141AY.30.000408
N354N354NaaTaaC4040B.1.1.70.000036
N354N354DAatGat3737All0.000007
N354N354SaAtaGt3030AY.40.000047
N354N354NaaTaaC2323AY.50.000475
N354N354NaaTaaC2222B.1.617.20.000083
N354N354delAAT---1515All0.000003
N354N354YAatTat1313All0.000002
N354N354NaaTaaC1313B.1.1840.764706
N354N354SaAtaGt1212AY.440.000073
N354N354SaAtaGt1212B.1.1.70.000011
N354N354SaAtaGt1111AY.1000.000506
N354N354HAatCat1111B.1.1.70.00001
N354N354SaAtaGt89B.1.617.20.00003
N354N354SAAtTCt19B.1.617.20.000004
N354N354TaAtaCt99Q.80.001484
N354N354TaAtaCt88AY.30.00008
N354N354HAatCat88AY.30.00008
N354N354DAatGat88AY.30.00008
N354N354NaaTaaC88AY.30.00008
N354N354NaaTaaC88B.1.1600.00025
N354N354SaAtaGt77B.10.000064
N354N354NaaTaaC77B.1.4090.005469
N354N354NaaTaaC66AY.1020.000159
N354N354SaAtaGt66AY.160.002278
N354N354NaaTaaC66AY.440.000037
N354N354NaaTaaC55AY.270.000324
N354N354NaaTaaC55AY.290.000079
N354N354SaAtaGt55AY.430.000022
N354N354DAatGat55AY.440.00003
N354N354DAatGat55B.1.1.70.000004
N354N354SaAtaGt55B.1.20.000044
N354N354NaaTaaC55B.1.5610.001985
N354N354NaaTaaC44AY.100.00212
N354N354NaaTaaC44AY.1030.000025
N354N354SaAtaGt44AY.450.000487
N354N354YAatTat44AY.60.000165
N354N354NaaTaaC44AY.920.001149
N354N354NaaTaaC44B.10.000037
N354N354SaAtaGt44B.1.6360.026846
N354N354SaAtaGt33AY.140.000264
N354N354NaaTaaC33AY.230.000209
N354N354NaaTaaC33AY.250.000018
N354N354TaAtaCt33AY.40.000005
N354N354NaaTaaC33B.1.1770.00004
N354N354NaaTaaC33B.1.177.570.000843
N354N354NaaTaaC33B.1.360.000438
N354N354NaaTaaC33D.20.000225
N354N354NaaTaaC33P.10.000047
N354N354delAAT---220.111111
N354N354IaAtaTt22All0
N354N354NaaTaaC22AY.10.000791
N354N354DAatGat22AY.1030.000012
N354N354HAatCat22AY.1180.000125
N354N354SaAtaGt22AY.250.000012
N354N354DAatGat22AY.250.000012
N354N354SaAtaGt22AY.260.000057
N354N354NaaTaaC22AY.260.000057
N354N354NaaTaaC22AY.29.10.000441
N354N354SaAtaGt22AY.390.000049
N354N354TaAtaCt22AY.4.20.000043
N354N354DAatGat22AY.46.40.000329
N354N354NaaTaaC22AY.46.40.000329
N354N354SaAtaGt22AY.46.60.000144
N354N354NaaTaaC22AY.470.000062
N354N354NaaTaaC22AY.530.000575
N354N354NaaTaaC22AY.750.000112
N354N354NaaTaaC22AY.980.000158
N354N354delAAT---22B.10.000018
N354N354DAatGat22B.10.000018
N354N354NaaTaaC22B.1.10.000036
N354N354SaAtaGt22B.1.10.000036
N354N354TaAtaCt22B.1.10.000036
N354N354NaaTaaC22B.1.1.5190.000079
N354N354SaAtaGt22B.1.1310.017544
N354N354SaAtaGt22B.1.1770.000026
N354N354SaAtaGt22B.1.177.450.000762
N354N354HAatCat22B.1.177.620.002384
N354N354NaaTaaC22B.1.2580.000133
N354N354YAatTat22B.1.3510.000059
N354N354NaaTaaC22B.1.4560.006536
N354N354TaAtaCt22B.1.617.20.000008
N354N354NaaTaaC22L.30.007092
N354N354DAatGat22N.60.014184
N354N354SaAtaGt22P.10.000032
N354N354TaAtaCt22P.10.000032
N354N354NaaTaaC22P.1.140.000096
N354N354SaAtaGt22P.1.150.000465
N354N354HAatCat11A.2.20.001689
N354N354YAatTat11A.2.20.001689
N354N354del1aaTaa-11All0
N354N354KaaTaaA11All0
N354N354FAAtTTt11All0
N354N354EAaTGaG11All0
N354N354TaAtaCt11AU.20.002421
N354N354HAatCat11AY.1000.000046
N354N354delAAT---11AY.1030.000006
N354N354TaAtaCt11AY.1030.000006
N354N354NaaTaaC11AY.1060.000335
N354N354HAatCat11AY.1170.000085
N354N354NaaTaaC11AY.1190.000035
N354N354SaAtaGt11AY.120.000316
N354N354SaAtaGt11AY.230.00007
N354N354delAAT---11AY.270.000065
N354N354SaAtaGt11AY.290.000016
N354N354delAAT---11AY.330.000067
N354N354NaaTaaC11AY.34.10.00051
N354N354NaaTaaC11AY.390.000025
N354N354YAatTat11AY.40.000002
N354N354DAatGat11AY.40.000002
N354N354HAatCat11AY.420.00004
N354N354DAatGat11AY.430.000004
N354N354HAatCat11AY.430.000004
N354N354YAatTat11AY.440.000006
N354N354TaAtaCt11AY.440.000006
N354N354DAatGat11AY.450.000122
N354N354YAatTat11AY.50.000021
N354N354HAatCat11AY.50.000021
N354N354SaAtaGt11AY.50.000021
N354N354SaAtaGt11AY.500.000799
N354N354NaaTaaC11AY.610.000105
N354N354DAatGat11AY.630.000387
N354N354delAAT---11AY.670.000464
N354N354DAatGat11AY.690.000187
N354N354SaAtaGt11AY.7.10.000113
N354N354TaAtaCt11AY.700.000209
N354N354TaAtaCt11AY.75.10.00018
N354N354EAaTGaG11AY.850.000427
N354N354NaaTaaC11AY.880.000884
N354N354YAatTat11AY.90.000068
N354N354DAatGat11AY.9.20.000037
N354N354SaAtaGt11AY.9.20.000037
N354N354NaaTaaC11AY.950.000761
N354N354NaaTaaC11AY.99.20.000092
N354N354NaaTaaC11B0.000128
N354N354TaAtaCt11B.10.000009
N354N354HAatCat11B.10.000009
N354N354delAAT---11B.1.10.000018
N354N354delAAT---11B.1.1.1390.022727
N354N354HAatCat11B.1.1.2160.00089
N354N354SaAtaGt11B.1.1.2220.000204
N354N354NaaTaaC11B.1.1.2220.000204
N354N354SaAtaGt11B.1.1.270.00565
N354N354NaaTaaC11B.1.1.280.000311
N354N354NaaTaaC11B.1.1.2840.000107
N354N354KaaTaaA11B.1.1.3060.000438
N354N354NaaTaaC11B.1.1.3110.000358
N354N354TaAtaCt11B.1.1.3540.004386
N354N354NaaTaaC11B.1.1.370.000193
N354N354SaAtaGt11B.1.1.4160.000905
N354N354IaAtaTt11B.1.1.4340.000349
N354N354FAAtTTt11B.1.1.4340.000349
N354N354YAatTat11B.1.1.4340.000349
N354N354SaAtaGt11B.1.1.4850.016667
N354N354SaAtaGt11B.1.1.5190.00004
N354N354TaAtaCt11B.1.1.5280.004808
N354N354TaAtaCt11B.1.1110.001175
N354N354NaaTaaC11B.1.1390.000733
N354N354DAatGat11B.1.1600.000031
N354N354NaaTaaC11B.1.177.40.000211
N354N354delAAT---11B.1.177.630.002703
N354N354NaaTaaC11B.1.177.70.000165
N354N354NaaTaaC11B.1.20.000009
N354N354TaAtaCt11B.1.20.000009
N354N354SaAtaGt11B.1.2130.014925
N354N354NaaTaaC11B.1.2210.000071
N354N354NaaTaaC11B.1.2400.000216
N354N354HAatCat11B.1.258.120.007874
N354N354NaaTaaC11B.1.3240.001605
N354N354TaAtaCt11B.1.3510.00003
N354N354NaaTaaC11B.1.3510.00003
N354N354NaaTaaC11B.1.351.30.000876
N354N354NaaTaaC11B.1.36.160.001425
N354N354NaaTaaC11B.1.36.170.000494
N354N354NaaTaaC11B.1.36.190.009259
N354N354NaaTaaC11B.1.36.290.000517
N354N354HAatCat11B.1.36.80.001
N354N354delAAT---11B.1.4000.000429
N354N354delAAT---11B.1.4150.014286
N354N354NaaTaaC11B.1.4280.00102
N354N354NaaTaaC11B.1.4290.000024
N354N354NaaTaaC11B.1.438.10.000107
N354N354SaAtaGt11B.1.4650.003802
N354N354NaaTaaC11B.1.5240.001406
N354N354YAatTat11B.1.5260.000024
N354N354NaaTaaC11B.1.5670.003333
N354N354delAAT---11B.1.617.20.000004
N354N354NaaTaaC11B.1.619.10.000641
N354N354DAatGat11B.1.6210.000089
N354N354SaAtaGt11B.1.6280.000352
N354N354TaAtaCt11B.1.6280.000352
N354N354delAAT---11B.1.6300.005236
N354N354DAatGat11B.1.6320.006711
N354N354SaAtaGt11D.20.000075
N354N354IaAtaTt11D.20.000075
N354N354del1aaTaa-11D.20.000075
N354N354NaaTaaC11N.100.029412
N354N354HAatCat11P.10.000016