CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.99.1

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.99.1'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations7071727374757677787980818283848586878889909192939495969798
AY.99.1All6447098Mutations3020100222471032336251737789822023232310913
AY.99.1BRAZIL594789600000000214483228605172758779172123225300
AY.99.1USA9849800000000000000200100010001202
AY.99.1UK-ENGLAND8889600000000000000000011021002100
AY.99.1GERMANY6709810000000000000000000000001211
AY.99.1INDIA5709520100000010000000000000001000
AY.99.1ITALY3818100000000000300000000000000000
AY.99.1RUSSIA2728500100000000000010000000000000
AY.99.1AUSTRIA2777700000002000000000000000000000
AY.99.1UK-WALES2848400000000000000200000000000000
AY.99.1UK-SCOTLAND2748800001000000000000010000000000
AY.99.1SPAIN2899200000000000000000001001000000
AY.99.1BOTSWANA2909000000000000000000000200000000
AY.99.1FRANCE1828200000000000010000000000000000
AY.99.1CROATIA1858500000000000000010000000000000
AY.99.1GREECE1909000000000000000000000100000000
AY.99.1PHILIPPINES1848400000000000000100000000000000
AY.99.1BAHRAIN1949400000000000000000000000010000
AY.99.1CHILE1969600000000000000000000000000100
AY.99.1SOUTH_AFRICA1828200000000000010000000000000000