CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.96

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.96'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations747576777879808182838485868788899091929394959697
AY.96All4827497Mutations110110251681714439256952512415191715162716
AY.96BOTSWANA2027794000182215076132853301620001000
AY.96SWEDEN12378970000110000006910167410111191612
AY.96USA507597010012115302364773110011
AY.96SWITZERLAND388197000000011413402543022321
AY.96GERMANY218597000000000001201222220241
AY.96SLOVENIA118692000000000000100220600000
AY.96FRANCE108296000000002010002001000220
AY.96ITALY88191000000052000000001000000
AY.96FINLAND38387000000000110010000000000
AY.96NETHERLANDS38889000000000000002100000000
AY.96SPAIN29696000000000000000000000020
AY.96INDONESIA17474100000000000000000000000
AY.96NAMIBIA18181000000010000000000000000
AY.96UK-ENGLAND18989000000000000000100000000
AY.96INDIA18686000000000000100000000000
AY.96CZECH_REPUBLIC18989000000000000000100000000
AY.96VIETNAM18585000000000001000000000000
AY.96NEW_ZEALAND19494000000000000000000001000
AY.96KENYA19393000000000000000000010000
AY.96SEYCHELLES19191000000000000000001000000
AY.96ISRAEL18888000000000000001000000000
AY.96SLOVAKIA19797000000000000000000000001