CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.91.1

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.91.1'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations767778798081828384858687888990919293
AY.91.1All2467693Mutations34127129141024465037118521
AY.91.1DENMARK12384910000000011536343042100
AY.91.1NETHERLANDS4078920074125101213101110
AY.91.1GERMANY297692123200220523402010
AY.91.1SWITZERLAND248691000000000067252200
AY.91.1TURKEY187893001100226010021101
AY.91.1FRANCE37677120000000000000000
AY.91.1ITALY28585000000000200000000
AY.91.1BELGIUM28787000000000002000000
AY.91.1POLAND17878001000000000000000
AY.91.1CROATIA18484000000001000000000
AY.91.1SLOVENIA18787000000000001000000
AY.91.1NAMIBIA17676100000000000000000
AY.91.1ISRAEL18484000000001000000000