CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.89

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.89'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations7374757677787980818283848586878889909192939495969798
AY.89All2047398Mutations2003347881012166132997121951614952
AY.89UK-ENGLAND42809800000002314201000250177221
AY.89GERMANY32819700000000110011022137033430
AY.89USA22839400000000001211044222120000
AY.89FRANCE20799600000021332015000100001100
AY.89INDIA18739520010020122010001011102000
AY.89TURKEY12879400000000000000111017010000
AY.89SWITZERLAND11849600000000000411000000111200
AY.89MONACO8767900021410000000000000000000
AY.89DENMARK8828400000000020600000000000000
AY.89ITALY5808200000004010000000000000000
AY.89ETHIOPIA4838500000000001210000000000000
AY.89AUSTRIA3778800002000000000010000000000
AY.89PORTUGAL2798300000010001000000000000000
AY.89CANADA2868600000000000002000000000000
AY.89BELGIUM2868800000000000001010000000000
AY.89SWEDEN2929300000000000000000001100000
AY.89RUSSIA2929400000000000000000001010000
AY.89BAHRAIN2949800000000000000000000010001
AY.89SLOVAKIA1797900000010000000000000000000
AY.89ANTIGUA_AND_BARBUDA1838300000000001000000000000000
AY.89UK-SCOTLAND1868600000000000001000000000000
AY.89SPAIN1898900000000000000001000000000
AY.89SLOVENIA1878700000000000000100000000000
AY.89MOZAMBIQUE1808000000001000000000000000000
AY.89CZECH_REPUBLIC1909000000000000000000100000000