CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.83

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.83'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations7071727374757677787980818283848586878889909192939495969798
AY.83All5807098Mutations1101003211131482218123325223632445560372956495
AY.83USA56373980001002211131482218123324213632435459342755474
AY.83UK-ENGLAND4919600000000000000000000010011100
AY.83DENMARK3939800000000000000000000000100011
AY.83ITALY2707111000000000000000000000000000
AY.83BELGIUM2769400000010000000000000000010000
AY.83GEORGIA2949500000000000000000000000011000
AY.83BANGLADESH1878700000000000000000100000000000
AY.83INDIA1888800000000000000000010000000000
AY.83KENYA1929200000000000000000000001000000
AY.83JORDAN1979700000000000000000000000000010