CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.80

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.80'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations7071727374757677787980818283848586878889909192939495969798
AY.80All8867098Mutations11100000027566714212023575345751001121221067130
AY.80DENMARK7588398000000000000033513121348453568921081151036629
AY.80USA38799700000000010000194423331312010
AY.80SPAIN18809800000000001111001323120100001
AY.80SWITZERLAND16849700000000000000201001141120120
AY.80GERMANY15799700000000014120100100001201010
AY.80UK-ENGLAND9819500000000000122001000100001000
AY.80SWEDEN7819600000000000100000030100001100
AY.80INDIA4708611100000000000001000000000000
AY.80FRANCE4809200000000002100000000001000000
AY.80BELGIUM4899500000000000000000002010001000
AY.80UK-SCOTLAND4889500000000000000000010001011000
AY.80AUSTRALIA3929300000000000000000000002100000
AY.80NETHERLANDS2889600000000000000000010000000100
AY.80GIBRALTAR1828200000000000010000000000000000
AY.80NORWAY1909000000000000000000000100000000
AY.80MEXICO1888800000000000000000010000000000
AY.80ROMANIA1979700000000000000000000000000010