CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.72

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.72'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations77787980818283848586878889909192939495969798
AY.72All7357798Mutations10013110254880614954354623304745658515
AY.72NETHERLANDS1788497000000021614489111311342822150
AY.72BELGIUM1258295000001592230161410740421000
AY.72FRANCE111839700000020821101112796401540
AY.72DENMARK10784980000000243717010000125713
AY.72GERMANY77839800000012414564661548731
AY.72SPAIN3181940000200005544212330000
AY.72ITALY3081970000100101012370023630
AY.72UK-ENGLAND1684980000000110203070000101
AY.72USA1484930000000510043000100000
AY.72SWITZERLAND1485970000000010000000112720
AY.72CANADA1177901000002240010100000000
AY.72SWEDEN495960000000000000000001300
AY.72NORWAY384850000000120000000000000
AY.72LUXEMBOURG388960000000000020000000100
AY.72LITHUANIA287870000000000200000000000
AY.72SOUTH_AFRICA288950000000000010000001000
AY.72UK-SCOTLAND280960001000000000000000100
AY.72SLOVENIA192920000000000000001000000
AY.72POLAND193930000000000000000100000
AY.72SOUTH_KOREA189890000000000001000000000
AY.72MEXICO194940000000000000000010000
AY.72CURACAO197970000000000000000000010