CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.63

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.63'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations757677787980818283848586878889909192939495969798
AY.63All25857598Mutations1111612923920719222819017012117120518412911912154371439125
AY.63NORWAY24167698011161242251991852231831681151632001681141081034619534124
AY.63SLOVAKIA61809600000100200052577107122100
AY.63ITALY207992000058500001000001000000
AY.63SWEDEN208096000002010100013402022200
AY.63INDIA167593100000010311006101100000
AY.63UK-ENGLAND108498000000000100000011023101
AY.63USA88796000000000000100022020100
AY.63DENMARK88089000001002100022000000000
AY.63SWITZERLAND68184000000230100000000000000
AY.63GERMANY59095000000000000000300002000
AY.63POLAND38287000000020000100000000000
AY.63SPAIN38386000000001002000000000000
AY.63CZECH_REPUBLIC28792000000000000100001000000
AY.63JAPAN28586000000000011000000000000
AY.63FINLAND28080000002000000000000000000
AY.63UK-SCOTLAND19191000000000000000010000000
AY.63BULGARIA18686000000000001000000000000
AY.63BELGIUM18181000000100000000000000000