CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.5.2

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.5.2'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations75767778798081828384858687888990919293949596979899
AY.5.2All4067599Mutations415944194844311712875623121031282817311
AY.5.2PORTUGAL194759341584013302914135833421002000000
AY.5.2BELGIUM15877990010099123200000181029282813311
AY.5.2FRANCE1378900001521201000001000000000
AY.5.2DENMARK980810000054000000000000000000
AY.5.2UK-ENGLAND878910001010000001000400000000
AY.5.2GERMANY784880000000001041100000000000
AY.5.2NETHERLANDS396960000000000000000000003000
AY.5.2CZECH_REPUBLIC278790001100000000000000000000
AY.5.2SWEDEN280840000010001000000000000000
AY.5.2SLOVENIA282830000000110000000000000000
AY.5.2SPAIN178780001000000000000000000000
AY.5.2POLAND181810000001000000000000000000
AY.5.2AUSTRIA182820000000100000000000000000
AY.5.2NORWAY184840000000001000000000000000
AY.5.2USA184840000000001000000000000000
AY.5.2FINLAND182820000000100000000000000000
AY.5.2SWITZERLAND188880000000000000100000000000
AY.5.2LUXEMBOURG196960000000000000000000001000