CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.5.1

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.5.1'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations75767778798081828384858687888990919293
AY.5.1All2667593Mutations31129361523312817101210611210822
AY.5.1PORTUGAL1747593311262910131612114942717522
AY.5.1SPAIN3577910011284533221110100
AY.5.1FRANCE2677900013009911000101000
AY.5.1GERMANY1077910011210000011101100
AY.5.1SWITZERLAND678870001100101011000000
AY.5.1BRAZIL681910000001110110000100
AY.5.1UK-ENGLAND384880000000001001100000
AY.5.1BELGIUM178780001000000000000000
AY.5.1LUXEMBOURG183830000000010000000000
AY.5.1AUSTRALIA181810000001000000000000
AY.5.1DENMARK186860000000000010000000
AY.5.1UK-SCOTLAND190900000000000000001000
AY.5.1ANGOLA180800000010000000000000