CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.49

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.49'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations6465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495
AY.49All3136495Mutations232461128552791041510301925231512151011978545
AY.49USA18868940000104225257631410151220211261184534330
AY.49INDIA55648923235186300124000500000001000000
AY.49UK-ENGLAND20799500000000000000010001000004132214
AY.49CANADA12678300010000000000000641000000000000
AY.49COLOMBIA11849000000000000000000000134100200000
AY.49IRELAND10818300000000000000000433000000000000
AY.49GERMANY4889500000000000000000000000012000001
AY.49PUERTO_RICO3878700000000000000000000000300000000
AY.49ITALY2929200000000000000000000000000002000
AY.49MALDIVES2909100000000000000000000000000110000
AY.49ISRAEL2868600000000000000000000002000000000
AY.49NEPAL1757500000000000100000000000000000000
AY.49CZECH_REPUBLIC1787800000000000000100000000000000000
AY.49ANTIGUA_AND_BARBUDA1848400000000000000000000100000000000
AY.49SPAIN1888800000000000000000000000010000000