CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.46.1

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.46.1'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations7374757677787980818283848586878889909192939495969798
AY.46.1All9747398Mutations110213910153338694254606558857065737847492818
AY.46.1USA7107898000002343101546383846515261534961684341179
AY.46.1ITALY13078980000012061417181784111108431248
AY.46.1GERMANY29829500000000010010102945141000
AY.46.1PUERTO_RICO12808400000001433100000000000000
AY.46.1INDIA11738910001023020001001000000000
AY.46.1FRANCE10799400000010120001021100010000
AY.46.1UK-ENGLAND9769800020000010000110100110001
AY.46.1NETHERLANDS8919600000000000000000020301200
AY.46.1CANADA7869200000000000004110001000000
AY.46.1RUSSIA6749001000001100001100100000000
AY.46.1SWEDEN6839700000000002011000000010010
AY.46.1EGYPT6848800000000000100050000000000
AY.46.1TURKEY5799700000010001100000100000010
AY.46.1POLAND4919700000000000000000010100020
AY.46.1DENMARK4969700000000000000000000000310
AY.46.1COLOMBIA3848600000000000201000000000000
AY.46.1AUSTRALIA3809300000001000000010000100000
AY.46.1UK-SCOTLAND2899700000000000000001000000010
AY.46.1CHILE2929300000000000000000001100000
AY.46.1SPAIN2969700000000000000000000000110
AY.46.1ICELAND1878700000000000000100000000000
AY.46.1PAKISTAN1878700000000000000100000000000
AY.46.1LUXEMBOURG1858500000000000010000000000000
AY.46.1BELGIUM1929200000000000000000001000000
AY.46.1ECUADOR1959500000000000000000000001000