CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.31

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.31'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations7172737475767778798081828384858687888990
AY.31All547190Mutations100010114919363110003
AY.31SOUTH_KOREA11798300000000132320000000
AY.31SINGAPORE8808100000000026000000000
AY.31JAPAN6798100000000114000000000
AY.31INDIA4717710001010000000000000
AY.31MYANMAR4818100000000004000000000
AY.31SWITZERLAND4838400000000000031000000
AY.31THAILAND4808600000000011001010000
AY.31PHILIPPINES3798400000000110001000000
AY.31CHINA3909000000000000000000003
AY.31UK-ENGLAND2798300000000100010000000
AY.31USA1787800000001000000000000
AY.31GERMANY1818100000000001000000000
AY.31CHILE1808000000000010000000000
AY.31SWEDEN1858500000000000000100000
AY.31PAPUA_NEW_GUINEA1818100000000001000000000