CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.22

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.22'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations74757677787980818283848586878889909192939495969798
AY.22All4787498Mutations1422133834262522151061610171016323125242125147
AY.22PORTUGAL240749714219272310181476365766181313431240
AY.22LUXEMBOURG7286970000000000001160212138167420
AY.22FRANCE4878960000477574107001001002100
AY.22USA1977950001100001021210303211000
AY.22DENMARK1796980000000000000000000000377
AY.22UK-ENGLAND1676960012420000010020110001100
AY.22GERMANY1179950000014010000000200111000
AY.22GUINEA-BISSAU9-1-10000000000000000000000000
AY.22SPAIN795960000000000000000000005200
AY.22BELGIUM678950000100200000000000021000
AY.22SWITZERLAND680970000001001000200000100010
AY.22UK-NORTHERN_IRELAND580800000001000000000000000000
AY.22AUSTRIA489920000000000000002101000000
AY.22IRELAND377890001000000000011000000000
AY.22ITALY380960000002000000000000000100
AY.22UK-WALES278960000100000000000000000100
AY.22ROMANIA284840000000000200000000000000
AY.22INDIA280830000001001000000000000000
AY.22NETHERLANDS179790000010000000000000000000
AY.22POLAND183830000000001000000000000000
AY.22SWEDEN184840000000000100000000000000
AY.22BRAZIL191910000000000000000010000000
AY.22SLOVENIA190900000000000000000100000000
AY.22GAMBIA186860000000000001000000000000