CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.2

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.2'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations6667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697
AY.2All28086697Mutations100000111318310116619821523724533130128514211193917154121176101
AY.2USA27896697100000111318310116419521223624333030028414111090917154121176101
AY.2MEXICO7798700000000000003001001020000000000
AY.2CANADA4778100000000000210010000000000000000
AY.2SPAIN2787800000000000020000000000000000000
AY.2PUERTO_RICO2838600000000000000000100100000000000
AY.2ALBANIA1808000000000000000100000000000000000
AY.2ARUBA1818100000000000000010000000000000000
AY.2CHILE1878700000000000000000000010000000000
AY.2ISRAEL1848400000000000000000010000000000000