CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.18

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.18'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations7273747576777879808182838485868788899091929394959697
AY.18All997297Mutations41211141023132103020101000010001
AY.18CANADA88728241011131023132101000000000000000
AY.18USA6759700010000002000001000010001
AY.18INDIA5738602000000000020100000000000