CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.17

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.17'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations6869707172737475767778798081828384858687888990919293949596
AY.17All1226896Mutations1044035716981478122562310431231
AY.17IRELAND65708500340356169394371100000000000
AY.17UK-ENGLAND9799200000000000201310010000010000
AY.17UK-NORTHERN_IRELAND8798200000000000250100000000000000
AY.17GERMANY8839500000000000000010010100010130
AY.17INDIA6688910100001000000010100010000000
AY.17UK-SCOTLAND5858600000000000000000230000000000
AY.17LUXEMBOURG4919100000000000000000000000400000
AY.17TOGO3818300000000000001020000000000000
AY.17USA3869300000000000000000010000011000
AY.17UK-WALES2798200000000000100100000000000000
AY.17NETHERLANDS2819600000000000001000000000000001
AY.17BELGIUM2888800000000000000000000200000000
AY.17DENMARK1848400000000000000001000000000000
AY.17JAPAN1858500000000000000000100000000000
AY.17LITHUANIA1878700000000000000000001000000000
AY.17SWEDEN1878700000000000000000001000000000
AY.17BANGLADESH1949400000000000000000000000000100