CoV-GLUE | Lineages | Lineage

CoV-GLUE Lineage: AY.116.1

Table of countries and their respective (filtered) sequence count for the lineage 'AY.116.1'.

LineageCountryCountEarliestEpiWeekLatestEpiWeekView Mutations7677787980818283848586878889909192939495969798
AY.116.1All32117698Mutations110136314028033339630520420319116318912313112310898834811
AY.116.1USA31777998000136313927933239330519820118516118811713112310598834811
AY.116.1CANADA12819400000100105120000020000
AY.116.1COLOMBIA7899100000000000001150000000
AY.116.1UK-ENGLAND3889400000000000020000010000
AY.116.1SPAIN3889100000000000011010000000
AY.116.1NORTHERN_MARIANA_ISLANDS2848400000000200000000000000
AY.116.1BELGIUM1767610000000000000000000000
AY.116.1SWITZERLAND1777701000000000000000000000
AY.116.1ICELAND1838300000001000000000000000
AY.116.1BAHRAIN1878700000000000100000000000
AY.116.1MEXICO1828200000010000000000000000
AY.116.1GERMANY1868600000000001000000000000
AY.116.1ISRAEL1888800000000000010000000000